امور شهروندی

: شرایظ اخذ شهروندی از طریق خرید ملک

با خرید ملک به ارزش $250.000 میتواید شهروند ترکیه شوید ولی تا 3 سال اجازه فروش ملک را نخواهید داشت

: مدارک لازم

  گرفتن برگه ای که ارزش ملک را نشان میدهد از سازمان ارزیابی املاک و مستقلات -

برگه اقامت -

ترجمه پاسپورت -

وکالتنامه -

ترجمه شناسنامه -

فتوکپی پاسپورت -

ترجمه دفترچه ازدواج -

برگه گواهی عدم سوء پیشینه -

دریافت برگه بیمه سلامت -