افتاح حساب بانکی


جهت آغاز زندگي و أخذ اقامت  و پرداخت قبوض آب و برق به صورت اتوماتيك مطمئنا نيازبه افتتاح حساب بانكي داريد ،لذا با در دست داشتن پاسپورت وآدرس محل اقامت شركت ناميرا شما را در اين سو همراهي مينمايد.