ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه - NAM66

ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
  • ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه

TL $ 750000€

ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه //

تیپ ملکويلا منطقه villa پارکینگ var اتاق 4 سالن 2 حمام4 استخر var
دریا 3km مرکزشهر3km اتوبوس100 مرکز خرید1km فرودگاه45km بالکن3 تراس1
سال ساخت2015 تعداد طبقات3 واقع شده در طبقه1,2,3 آشپزخانهada amerikan سرویس بهداشتی4 زمین650 پنجرهpvc
همکفseramik منظرهdeniz

ویلای مستقل بسیار لوکس همراه با معماری بریتانیایی .4 اتاق خواب -سینما-فیتنس-اتاق ماساژ-اتاق بازی-حمام ترک -سه طبقه اسانسور دار-پارکینگ و استخر باز


نقشهموقعیت آپارتمان

Elham TABATABAEI

elham@naimra.info +90 543 519 39 49

مدیر فروش

ملک های مشابه

175,000
برای فروش

کناکلی 59 //

اتاق 3 سالن 2 حمام2
80,000
برای فروش

محله سارای (e) 39 //

اتاق 2 سالن 2 حمام1
85.000
برای فروش

//

اتاق 2 سالن 2 حمام2
119,000
برای فروش

محمودلار2+1 44 //

اتاق 2 سالن 2 حمام1