واحد مسکونی - NAM65

واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی

TL $ 70,000€

واحد مسکونی Antalya/Alanya/

تیپ ملکاپارتمان منطقه site پارکینگ اتاق 2 سالن 1 حمام2 استخر var
دریا 5km مرکزشهر5km اتوبوس200 مرکز خرید500 metre فرودگاه40km بالکن2 تراس1
سال ساخت2011 تعداد طبقات5 واقع شده در طبقه5 آشپزخانهamerikan سرویس بهداشتی2 پنجرهpvc
همکفseramik منظرهdeniz sehir

نقشهموقعیت آپارتمان

Elham TABATABAEI

elham@naimra.info +90 543 519 39 49

مدیر فروش

ملک های مشابه

1,100,000-1,250,000
برای فروش

مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19 Antalya/Alanya/

اتاق 3-5 سالن 1 حمام4
اجاره ماهانه

محمودلار 58 Antalya/Alanya/

اتاق 1 سالن 1 حمام1
550,000
برای فروش

منطقه سیر تراس 32 Antalya/Alanya/

اتاق 4 سالن 1 حمام
برای فروش

زمین 29 Antalya/Alanya/

اتاق سالن 1 حمام