واحد مسکونی - NAM65

واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی
 • واحد مسکونی

TL $ 70,000€

واحد مسکونی //

تیپ ملکاپارتمان منطقه site پارکینگ اتاق 2 سالن 1 حمام2 استخر var
دریا 5km مرکزشهر5km اتوبوس200 مرکز خرید500 metre فرودگاه40km بالکن2 تراس1
سال ساخت2011 تعداد طبقات5 واقع شده در طبقه5 آشپزخانهamerikan سرویس بهداشتی2 پنجرهpvc
همکفseramik منظرهdeniz sehir

نقشهموقعیت آپارتمان

Elham TABATABAEI

elham@naimra.info +90 543 519 39 49

مدیر فروش

ملک های مشابه

195.000
برای فروش

//

اتاق 5 سالن 1 حمام3
اجاره

محمودلار 57 //

اتاق 2 سالن 1 حمام
250,000
برای فروش

کارگیجاک ویلایی 48 //

اتاق 4 سالن 1 حمام
48,000
برای فروش

تسمور 51 //

اتاق 1 سالن 1 حمام1