مجتمع مسکونی - NAM64

مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی

1TL 1$

مجتمع مسکونی Antalya/Alanya/

تیپ ملک پروژه های ما منطقه 1 پارکینگ var اتاق 3 سالن 1 حمام2 استخر yok
دریا 500 مرکزشهر500 اتوبوس30 مرکز خرید1100 فرودگاه42 بالکن3 تراس0
سال ساخت2017 تعداد طبقات4 واقع شده در طبقه3 آشپزخانه1 سرویس بهداشتی2 زمین4000 پنجرهpvc
همکف1 منظرهkale

Omid TABATABAIE

omid@namira.info +905496814999

مدیرعامل

ملک های مشابه

45,000
برای فروش

محمودلار 17 Antalya/Alanya/

اتاق 1 سالن 1 حمام1
80,000
برای فروش

محمودلار،لب دریا 34 Antalya/Alanya/

اتاق 2 سالن 1 حمام1
80,000
برای فروش

محله سارای (e) 39 Antalya/Alanya/

اتاق 2 سالن 1 حمام1
85.000
برای فروش

Antalya/Alanya/

اتاق 2 سالن 1 حمام2