مجتمع مسکونی - NAM64

مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی

1TL 1$

مجتمع مسکونی Antalya/Alanya/

تیپ ملک پروژه های ما منطقه 1 پارکینگ var اتاق 3 سالن 1 حمام2 استخر yok
دریا 500 مرکزشهر500 اتوبوس30 مرکز خرید1100 فرودگاه42 بالکن3 تراس0
سال ساخت2017 تعداد طبقات4 واقع شده در طبقه3 آشپزخانه1 سرویس بهداشتی2 زمین4000 پنجرهpvc
همکف1 منظرهkale

Omid TABATABAIE

omid@namira.info +905496814999

مدیرعامل

ملک های مشابه

230,000-250,000
برای فروش

بکتاش 42 Antalya/Alanya/

اتاق 3 سالن 1 حمام2
175,000
برای فروش

کناکلی 59 Antalya/Alanya/

اتاق 3 سالن 1 حمام2
59,800
برای فروش

آزورا پارک 53 Antalya/Alanya/

اتاق 1 سالن 1 حمام1
85.000
برای فروش

Antalya/Alanya/

اتاق 2 سالن 1 حمام2