مجتمع مسکونی - NAM64

مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی
 • مجتمع مسکونی

1TL 1$

مجتمع مسکونی //

تیپ ملک پروژه های ما منطقه 1 پارکینگ var اتاق 3 سالن 1 حمام2 استخر yok
دریا 500 مرکزشهر500 اتوبوس30 مرکز خرید1100 فرودگاه42 بالکن3 تراس0
سال ساخت2017 تعداد طبقات4 واقع شده در طبقه3 آشپزخانه1 سرویس بهداشتی2 زمین4000 پنجرهpvc
همکف1 منظرهkale

Omid TABATABAIE

omid@namira.info +905496814999

مدیرعامل

ملک های مشابه

250,000
برای فروش

کارگیجاک ویلایی 48 //

اتاق 4 سالن 1 حمام
121,100
برای فروش

مجتمع مسکونی لوکس 40 //

اتاق 2 سالن 1 حمام2
200,000
برای فروش

کلوپاترا لب دریا 34 //

اتاق 3 سالن 1 حمام1