دیمچای 63 - NAM63

دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63

TL $ 210,000€

دیمچای 63 Antalya/Alanya/

تیپ ملکاپارتمان منطقه پارکینگ اتاق 2 سالن 1 حمام استخر
تراس

2 خوابه 

مبله

واحد بسیار لوکس


نقشهموقعیت آپارتمان

Elham TABATABAEI

elham@naimra.info +90 543 519 39 49

مدیر فروش

ملک های مشابه

58,000
برای فروش

جیکجیلی 56 Antalya/Alanya/

اتاق 0 سالن 1 حمام1
45,500
برای فروش

آزورا پارک 49 Antalya/Alanya/

اتاق سالن 1 حمام
48,000
برای فروش

تسمور 51 Antalya/Alanya/

اتاق 1 سالن 1 حمام1
210,000
برای فروش

دیمچای 63 Antalya/Alanya/

اتاق 2 سالن 1 حمام