دیمچای 63 - NAM63

دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63
 • دیمچای 63

TL $ 210,000€

دیمچای 63 //

تیپ ملکاپارتمان منطقه پارکینگ اتاق 2 سالن 1 حمام استخر
تراس

2 خوابه 

مبله

واحد بسیار لوکس


نقشهموقعیت آپارتمان

Elham TABATABAEI

elham@naimra.info +90 543 519 39 49

مدیر فروش

ملک های مشابه

67.000
برای فروش

//

اتاق 1 سالن 1 حمام1
85.000
برای فروش

//

اتاق 2 سالن 1 حمام2
36,000
برای فروش

آزورا پارک 50 //

اتاق سالن 1 حمام1
77,000
برای فروش

جیک جیلی 37 //

اتاق 1 سالن 1 حمام