کستل 60 - NAM60

کستل 60
 • کستل 60
 • کستل 60
 • کستل 60
 • کستل 60
 • کستل 60
 • کستل 60
 • کستل 60
 • کستل 60
 • کستل 60
 • کستل 60
 • کستل 60
 • کستل 60
 • کستل 60
 • کستل 60
 • کستل 60
 • کستل 60
 • کستل 60
 • کستل 60

TL $ 115,000€

کستل 60 //

تیپ ملکاپارتمان منطقه پارکینگ اتاق 2 سالن 1 حمام استخر
تراس

واحد در مجتمع مسکونی قرار دارد

لب دریا

2خوابه

مبله

طبقه 3


نقشهموقعیت آپارتمان

Elham TABATABAEI

elham@naimra.info +90 543 519 39 49

مدیر فروش

ملک های مشابه

1,100,000-1,250,000
برای فروش

مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19 //

اتاق 3-5 سالن 1 حمام4
60.000
برای فروش

//

اتاق 2 سالن