54 جیکجیلّی - NAM54

54 جیکجیلّی
 • 54 جیکجیلّی
 • 54 جیکجیلّی
 • 54 جیکجیلّی
 • 54 جیکجیلّی
 • 54 جیکجیلّی
 • 54 جیکجیلّی
 • 54 جیکجیلّی
 • 54 جیکجیلّی
 • 54 جیکجیلّی
 • 54 جیکجیلّی
 • 54 جیکجیلّی
 • 54 جیکجیلّی
 • 54 جیکجیلّی
 • 54 جیکجیلّی
 • 54 جیکجیلّی
 • 54 جیکجیلّی
 • 54 جیکجیلّی
 • 54 جیکجیلّی
 • 54 جیکجیلّی

600TL $

54 جیکجیلّی //

تیپ ملکويلا منطقه پارکینگ اتاق 4 سالن 1 حمام استخر 1
تراس

ویلا در منطقه جیکجیلی قرار دارد

4 خوابه

مبله


نقشهموقعیت آپارتمان

Elham TABATABAEI

elham@naimra.info +90 543 519 39 49

مدیر فروش

ملک های مشابه

59,800
برای فروش

آزورا پارک 53 //

اتاق 1 سالن 1 حمام1
80,000
برای فروش

محمودلار،لب دریا 34 //

اتاق 2 سالن 1 حمام1
95,000
برای فروش

محمودلار،لب دریا 18 //

اتاق 2 سالن 1 حمام1
برای فروش

مجتمع مسکونی //

اتاق 3 سالن 1 حمام2