آزورا پارک 50 - NAM50

آزورا پارک 50
  • آزورا پارک 50
  • آزورا پارک 50
  • آزورا پارک 50
  • آزورا پارک 50
  • آزورا پارک 50
  • آزورا پارک 50
  • آزورا پارک 50
  • آزورا پارک 50
  • آزورا پارک 50
  • آزورا پارک 50

TL $ 36,000€

آزورا پارک 50 Antalya/Alanya/

تیپ ملکاپارتمان منطقه پارکینگ اتاق سالن 1 حمام1 استخر
تراس
واقع شده در طبقه9 آشپزخانه1 سرویس بهداشتی1

واحد در مجتمع مسکونی آزورا پارک-محمودلار قرار دارد

سوییت

طبقه  9

لوازم آشپزخانه را داراست


نقشهموقعیت آپارتمان

Elham TABATABAEI

elham@naimra.info +90 543 519 39 49

مدیر فروش

ملک های مشابه

172,500
برای فروش

11 مجتمع مسکونی یوزباشی Antalya/Alanya/

اتاق 3 سالن 1 حمام2
45,000
برای فروش

محمودلار 17 Antalya/Alanya/

اتاق 1 سالن 1 حمام1
250,000
برای فروش

کارگیجاک ویلایی 48 Antalya/Alanya/

اتاق 4 سالن 1 حمام
230,000-250,000
برای فروش

بکتاش 42 Antalya/Alanya/

اتاق 3 سالن 1 حمام2