آزورا پارک 49 - NAM49

آزورا پارک 49
 • آزورا پارک 49
 • آزورا پارک 49
 • آزورا پارک 49
 • آزورا پارک 49
 • آزورا پارک 49
 • آزورا پارک 49
 • آزورا پارک 49
 • آزورا پارک 49
 • آزورا پارک 49
 • آزورا پارک 49
 • آزورا پارک 49

TL $ 45,500€

آزورا پارک 49 Antalya/Alanya/

تیپ ملکاپارتمان منطقه پارکینگ اتاق سالن 1 حمام استخر
تراس
واقع شده در طبقه7 آشپزخانه1 سرویس بهداشتی1

واحد در مجتمع مسکونی آزورا پارک-محمودلار قرار دارد

سوییت

طبقه7

مبله


نقشهموقعیت آپارتمان

Elham TABATABAEI

elham@naimra.info +90 543 519 39 49

مدیر فروش

ملک های مشابه

برای فروش

زمین28 Antalya/Alanya/

اتاق سالن 1 حمام
119,000
برای فروش

محمودلار2+1 44 Antalya/Alanya/

اتاق 2 سالن 1 حمام1
67.000
برای فروش

Antalya/Alanya/

اتاق 1 سالن 1 حمام1
45,000
برای فروش

محمودلار 17 Antalya/Alanya/

اتاق 1 سالن 1 حمام1