کارگیجاک ویلایی 48 - NAM48

کارگیجاک ویلایی 48
 • کارگیجاک ویلایی 48
 • کارگیجاک ویلایی 48
 • کارگیجاک ویلایی 48
 • کارگیجاک ویلایی 48
 • کارگیجاک ویلایی 48
 • کارگیجاک ویلایی 48
 • کارگیجاک ویلایی 48
 • کارگیجاک ویلایی 48
 • کارگیجاک ویلایی 48
 • کارگیجاک ویلایی 48
 • کارگیجاک ویلایی 48
 • کارگیجاک ویلایی 48
 • کارگیجاک ویلایی 48
 • کارگیجاک ویلایی 48
 • کارگیجاک ویلایی 48
 • کارگیجاک ویلایی 48
 • کارگیجاک ویلایی 48

TL $ 250,000€

کارگیجاک ویلایی 48 Antalya/Alanya/

تیپ ملکويلا منطقه پارکینگ 1 اتاق 4 سالن 1 حمام استخر 1
تراس

خانه  ویلایی

500 متر

4 خوابه 

تریپلکس

ژنراتور دار

استخر شخصی

سونا

منبع اب

پارکینگ


نقشهموقعیت آپارتمان

Elham TABATABAEI

elham@naimra.info +90 543 519 39 49

مدیر فروش

ملک های مشابه

برای فروش

زمین 30 Antalya/Alanya/

اتاق سالن 1 حمام
60.000
برای فروش

Antalya/Alanya/

اتاق 2 سالن 1 حمام2
172,500
برای فروش

11 مجتمع مسکونی یوزباشی Antalya/Alanya/

اتاق 3 سالن 1 حمام2
80,000
برای فروش

اوتوپیا 13 Antalya/Alanya/

اتاق 1 سالن 1 حمام1