محله سارای (e) 39 - NAM39

محله سارای (e) 39
 • محله سارای (e) 39
 • محله سارای (e) 39
 • محله سارای (e) 39
 • محله سارای (e) 39
 • محله سارای (e) 39
 • محله سارای (e) 39
 • محله سارای (e) 39
 • محله سارای (e) 39
 • محله سارای (e) 39
 • محله سارای (e) 39
 • محله سارای (e) 39
 • محله سارای (e) 39

TL $ 80,000€

محله سارای (e) 39 //

تیپ ملکاپارتمان منطقه پارکینگ 1 اتاق 2 سالن 1 حمام1 استخر 1
تراس
آشپزخانه1 سرویس بهداشتی1

واحد در منطقه سارای قرار دارد

رو به روی سه شنبه بازار و مرکز شهر می باشد

استخردار

پارکینگ دار

مبله


نقشهموقعیت آپارتمان

Elham TABATABAEI

elham@naimra.info +90 543 519 39 49

مدیر فروش