SAH1
 • SAH1
 • SAH1
 • SAH1
 • SAH1
 • SAH1
 • SAH1
 • SAH1
 • SAH1
 • SAH1
 • SAH1
 • SAH1
 • SAH1
 • SAH1
 • SAH1
 • SAH1
 • SAH1
 • SAH1
 • SAH1
 • SAH1
 • SAH1

TL $ 150,000€

SAH1 ?zmir//

تیپ ملکاپارتمان منطقه پارکینگ اتاق سالن حمام استخر
تراس

SAHAND ALİNİYA( İZMİR DANIŞMANI)

Sahandalinia@hotmail.com +90 553 284 34 41

مشاور برای املاک ازمیر

ملک های مشابه

65,000
برای فروش

ALTINSUNAPT GOLD1 C6 Antalya/Alanya/

اتاق 1 سالن حمام
1,000,000
برای فروش

Bektaş Antalya/Alanya/

اتاق 8 سالن حمام
53,000

Kestel Antalya/Alanya/Kestel

اتاق 2 سالن حمام
150,000
برای فروش

SAH5 ?zmir//

اتاق سالن حمام