کلوپاترا لب دریا 34 - NAM35

کلوپاترا لب دریا 34
 • کلوپاترا لب دریا 34
 • کلوپاترا لب دریا 34
 • کلوپاترا لب دریا 34
 • کلوپاترا لب دریا 34
 • کلوپاترا لب دریا 34
 • کلوپاترا لب دریا 34
 • کلوپاترا لب دریا 34
 • کلوپاترا لب دریا 34
 • کلوپاترا لب دریا 34
 • کلوپاترا لب دریا 34
 • کلوپاترا لب دریا 34
 • کلوپاترا لب دریا 34
 • کلوپاترا لب دریا 34
 • کلوپاترا لب دریا 34
 • کلوپاترا لب دریا 34
 • کلوپاترا لب دریا 34
 • کلوپاترا لب دریا 34
 • کلوپاترا لب دریا 34

TL $ 200,000€

کلوپاترا لب دریا 34 Antalya/Alanya/

تیپ ملکاپارتمان منطقه پارکینگ اتاق 3 سالن 1 حمام1 استخر
تراس

واحد در لب ساحل کلو پاتراقرار دارد

مبله

3 خوابه

طبقه 4

بدون اسانسور


نقشهموقعیت آپارتمان

Elham TABATABAEI

elham@naimra.info +90 543 519 39 49

مدیر فروش

ملک های مشابه

70,000
برای فروش

واحد مسکونی Antalya/Alanya/

اتاق 2 سالن 1 حمام2
200,000
برای فروش

کارگیجاک 46 Antalya/Alanya/

اتاق 2 سالن 1 حمام
اجاره ماهانه

محمودلار 58 Antalya/Alanya/

اتاق 1 سالن 1 حمام1
60.000
برای فروش

Antalya/Alanya/

اتاق 2 سالن 1 حمام2