منطقه سیر تراس 32 - NAM32

منطقه سیر تراس 32
 • منطقه سیر تراس 32
 • منطقه سیر تراس 32
 • منطقه سیر تراس 32
 • منطقه سیر تراس 32
 • منطقه سیر تراس 32
 • منطقه سیر تراس 32
 • منطقه سیر تراس 32
 • منطقه سیر تراس 32
 • منطقه سیر تراس 32
 • منطقه سیر تراس 32
 • منطقه سیر تراس 32

TL $ 550,000€

منطقه سیر تراس 32 //

تیپ ملکويلا منطقه پارکینگ اتاق 4 سالن 1 حمام استخر
تراس

ویلا در منطقه سییر تراس قرار دارد

4خوابه


نقشهموقعیت آپارتمان

Elham TABATABAEI

elham@naimra.info +90 543 519 39 49

مدیر فروش

ملک های مشابه

برای فروش

مجتمع مسکونی //

اتاق 3 سالن 1 حمام2
121,100
برای فروش

مجتمع مسکونی لوکس 40 //

اتاق 2 سالن 1 حمام2
36,000
برای فروش

آزورا پارک 50 //

اتاق سالن 1 حمام1
60.000
برای فروش

//

اتاق 2 سالن 1 حمام2