زمین28 - NAM28

زمین28
  • زمین28

TL $

زمین28 //

تیپ ملک زمین منطقه پارکینگ اتاق سالن حمام استخر
تراس

نقشهموقعیت آپارتمان

Elham TABATABAEI

elham@naimra.info +90 543 519 39 49

مدیر فروش

ملک های مشابه

اجاره ماهانه

محمودلار 58 //

اتاق 1 سالن حمام1
55,000
برای فروش

اوبا 52 //

اتاق 1 سالن حمام1
اجاره ماهانه

الانیا /ترمینال61 //

اتاق 2 سالن حمام
برای فروش

زمین28 //

اتاق سالن حمام