مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19 - NAM19

مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19
 • مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19
 • مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19
 • مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19
 • مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19
 • مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19
 • مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19
 • مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19
 • مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19
 • مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19
 • مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19
 • مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19
 • مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19
 • مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19
 • مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19
 • مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19
 • مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19
 • مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19
 • مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19
 • مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19
 • مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19
 • مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19
 • مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19
 • مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19
 • مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19
 • مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19
 • مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19
 • مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19
 • مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19
 • مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19
 • مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19
 • مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19

TL $ 1,100,000-1,250,000€

مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19 Antalya/Alanya/

تیپ ملکويلا منطقه پارکینگ اتاق 3-5 سالن 2 حمام4 استخر 1
تراس1
آشپزخانه2 سرویس بهداشتی4

تمام ویلاها داخل مجتمع می باشد

دارای تمامی امکانات یک هتل 5 ستاره میباشد

تمامی ویلاها دارای استخر های مستقل هستند

منظره رو به دریا

دارای تمامی لوازم منزل میباشد

تریبلکس


نقشهموقعیت آپارتمان

Elham TABATABAEI

elham@naimra.info +90 543 519 39 49

مدیر فروش

ملک های مشابه

80,000
برای فروش

محمودلار،لب دریا 34 Antalya/Alanya/

اتاق 2 سالن 2 حمام1
45,000
برای فروش

محمودلار 17 Antalya/Alanya/

اتاق 1 سالن 2 حمام1
85.000
برای فروش

Antalya/Alanya/

اتاق 2 سالن 2 حمام2
59,800
برای فروش

آزورا پارک 53 Antalya/Alanya/

اتاق 1 سالن 2 حمام1