محمودلار 17 - NAM17

محمودلار 17
 • محمودلار 17
 • محمودلار 17
 • محمودلار 17
 • محمودلار 17
 • محمودلار 17
 • محمودلار 17
 • محمودلار 17
 • محمودلار 17
 • محمودلار 17
 • محمودلار 17
 • محمودلار 17
 • محمودلار 17
 • محمودلار 17
 • محمودلار 17
 • محمودلار 17
 • محمودلار 17
 • محمودلار 17
 • محمودلار 17
 • محمودلار 17

TL $ 45,000€

محمودلار 17 //

تیپ ملکاپارتمان منطقه پارکینگ اتاق 1 سالن 1 حمام1 استخر
تراس
واقع شده در طبقه1ve3 آشپزخانه1 سرویس بهداشتی1

الانیا محمودلار

ساختمان مسکونی 45 متری طبقه 1 و 3 

فاصله تا دریا متر 350 

مجتمع مسکونی با تمام امکانات 


نقشهموقعیت آپارتمان

Elham TABATABAEI

elham@naimra.info +90 543 519 39 49

مدیر فروش

ملک های مشابه

30,000
برای فروش

آزورا پارک 36 //

اتاق سالن 1 حمام1
67.000
برای فروش

//

اتاق 1 سالن 1 حمام1
119,000
برای فروش

محمودلار2+1 44 //

اتاق 2 سالن 1 حمام1
84,000
برای فروش

مجتمع مسکونی لوکس 38 //

اتاق 1 سالن 1 حمام1