املاک پر طرفدار پر بینده ترین املاک این هفته

 11 مجتمع مسکونی یوزباشی
172,500€
برای فروش

11 مجتمع مسکونی یوزباشی //

اتاق 3 سالن 1 حمام2 منطقه
88500€
برای فروش

//

اتاق 2 سالن 2 حمام2 منطقه 110
 اوتوپیا 13
80,000€
برای فروش

اوتوپیا 13 //

اتاق 1 سالن 1 حمام1 منطقه site
 مجتمع مسکونی یوزباشی 15
270,000€
برای فروش

مجتمع مسکونی یوزباشی 15 //

اتاق 6 سالن 1 حمام3 منطقه
 مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19
1,100,000-1,250,000€
برای فروش

مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19 //

اتاق 3-5 سالن 2 حمام4 منطقه
 مجتمع مسکونی  به سبک هتل 5 ستاره 20
199,000-727,450€
برای فروش

مجتمع مسکونی به سبک هتل 5 ستاره 20 //

اتاق 1-2-3 سالن 1-2 حمام منطقه
85.000€
برای فروش

//

اتاق 2 سالن 1 حمام2 منطقه 100
195.000€
برای فروش

//

اتاق 5 سالن 1 حمام3 منطقه 500
84.200€
برای فروش

//

اتاق 1 سالن 1 حمام1 منطقه 64
60.000€
برای فروش

//

اتاق 2 سالن 1 حمام2 منطقه 95
 محمودلار،لب دریا 34
80,000€
برای فروش

محمودلار،لب دریا 34 //

اتاق 2 سالن 1 حمام1 منطقه
 مجتمع مسکونی لوکس 38
84,000€
برای فروش

مجتمع مسکونی لوکس 38 //

اتاق 1 سالن 1 حمام1 منطقه 68
  مجتمع مسکونی لوکس 41
199,000€
برای فروش

مجتمع مسکونی لوکس 41 //

اتاق 3 سالن 1 حمام2 منطقه 149m*2
 بکتاش 42
230,000-250,000€
برای فروش

بکتاش 42 //

اتاق 3 سالن 1 حمام2 منطقه
 محمودلار1+1   45
76,000€
برای فروش

محمودلار1+1 45 //

اتاق 1 سالن 1 حمام1 منطقه 70 m*2
 جیکجیلی 56
58,000€
برای فروش

جیکجیلی 56 //

اتاق 0 سالن 1 حمام1 منطقه
 محمودلار 57
اجاره

محمودلار 57 //

اتاق 2 سالن 1 حمام منطقه
 محمودلار 58
اجاره ماهانه

محمودلار 58 //

اتاق 1 سالن 1 حمام1 منطقه
 کناکلی 59
175,000€
برای فروش

کناکلی 59 //

اتاق 3 سالن 1 حمام2 منطقه
 کستل 60
115,000€
برای فروش

کستل 60 //

اتاق 2 سالن 1 حمام منطقه
 الانیا /ترمینال61
اجاره ماهانه

الانیا /ترمینال61 //

اتاق 2 سالن 1 حمام منطقه
 محمودلار 62
75,000€
برای فروش

محمودلار 62 //

اتاق 1 سالن 1 حمام1 منطقه
 دیمچای 63
210,000€
برای فروش

دیمچای 63 //

اتاق 2 سالن 1 حمام منطقه
 واحد مسکونی
70,000€
برای فروش

واحد مسکونی //

اتاق 2 سالن 1 حمام2 منطقه site
 ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه
750000€
برای فروش

ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه //

اتاق 4 سالن 2 حمام4 منطقه villa
67.000€
برای فروش

//

اتاق 1 سالن 1 حمام1 منطقه 50

ملکهای جدید واحدهای جدید اضافه شده به وب سایت

88500€
برای فروش

//

اتاق 2 سالن 1 حمام2 منطقه 110
60.000€
برای فروش

//

اتاق 2 سالن 1 حمام2 منطقه 95
84.200€
برای فروش

//

اتاق 1 سالن 1 حمام1 منطقه 64
195.000€
برای فروش

//

اتاق 5 سالن 1 حمام3 منطقه 500

اکازیون ارزانترین واحدها

برای فروش

مجتمع مسکونی //

اتاق 3 سالن 1 حمام2 منطقه 1
172,500€
برای فروش

11 مجتمع مسکونی یوزباشی //

اتاق 3 سالن 1 حمام2 منطقه
88500€
برای فروش

//

اتاق 2 سالن 1 حمام2 منطقه 110
400,000€
برای فروش

ویلاهای نار 14 //

اتاق 4 سالن 1 حمام3 منطقه
80,000€
برای فروش

اوتوپیا 13 //

اتاق 1 سالن 1 حمام1 منطقه site
270,000€
برای فروش

مجتمع مسکونی یوزباشی 15 //

اتاق 6 سالن 1 حمام3 منطقه
45,000€
برای فروش

محمودلار 17 //

اتاق 1 سالن 1 حمام1 منطقه
95,000€
برای فروش

محمودلار،لب دریا 18 //

اتاق 2 سالن 1 حمام1 منطقه
1,100,000-1,250,000€
برای فروش

مجتمع مسکونی به سبک هتل های 5 ستاره 19 //

اتاق 3-5 سالن 1 حمام4 منطقه
199,000-727,450€
برای فروش

مجتمع مسکونی به سبک هتل 5 ستاره 20 //

اتاق 1-2-3 سالن 1 حمام منطقه
27,000€
برای فروش

دمیرتاش 21 //

اتاق 1 سالن 1 حمام1 منطقه
85.000€
برای فروش

//

اتاق 2 سالن 1 حمام2 منطقه 100
195.000€
برای فروش

//

اتاق 5 سالن 1 حمام3 منطقه 500
85,000€
برای فروش

آنتیک کِنت 25 //

اتاق 2 سالن 1 حمام منطقه
84.200€
برای فروش

//

اتاق 1 سالن 1 حمام1 منطقه 64
60.000€
برای فروش

//

اتاق 2 سالن 1 حمام2 منطقه 95
برای فروش

زمین28 //

اتاق سالن 1 حمام منطقه
برای فروش

زمین 29 //

اتاق سالن 1 حمام منطقه
برای فروش

زمین 30 //

اتاق سالن 1 حمام منطقه
62,000€
برای فروش

31 اوبا //

اتاق 1 سالن 1 حمام منطقه
550,000€
برای فروش

منطقه سیر تراس 32 //

اتاق 4 سالن 1 حمام منطقه
80,000€
برای فروش

محمودلار،لب دریا 34 //

اتاق 2 سالن 1 حمام1 منطقه
200,000€
برای فروش

کلوپاترا لب دریا 34 //

اتاق 3 سالن 1 حمام1 منطقه
30,000€
برای فروش

آزورا پارک 36 //

اتاق سالن 1 حمام1 منطقه
77,000€
برای فروش

جیک جیلی 37 //

اتاق 1 سالن 1 حمام منطقه
80,000€
برای فروش

محله سارای (e) 39 //

اتاق 2 سالن 1 حمام1 منطقه
84,000€
برای فروش

مجتمع مسکونی لوکس 38 //

اتاق 1 سالن 1 حمام1 منطقه 68
121,100€
برای فروش

مجتمع مسکونی لوکس 40 //

اتاق 2 سالن 1 حمام2 منطقه 97
199,000€
برای فروش

مجتمع مسکونی لوکس 41 //

اتاق 3 سالن 1 حمام2 منطقه 149m*2
230,000-250,000€
برای فروش

بکتاش 42 //

اتاق 3 سالن 1 حمام2 منطقه
119,000€
برای فروش

محمودلار2+1 44 //

اتاق 2 سالن 1 حمام1 منطقه 145 m*2
76,000€
برای فروش

محمودلار1+1 45 //

اتاق 1 سالن 1 حمام1 منطقه 70 m*2
200,000€
برای فروش

کارگیجاک 46 //

اتاق 2 سالن 1 حمام منطقه
برای فروش

زمین 47 //

اتاق سالن 1 حمام منطقه
250,000€
برای فروش

کارگیجاک ویلایی 48 //

اتاق 4 سالن 1 حمام منطقه
45,500€
برای فروش

آزورا پارک 49 //

اتاق سالن 1 حمام منطقه
36,000€
برای فروش

آزورا پارک 50 //

اتاق سالن 1 حمام1 منطقه
48,000€
برای فروش

تسمور 51 //

اتاق 1 سالن 1 حمام1 منطقه
55,000€
برای فروش

اوبا 52 //

اتاق 1 سالن 1 حمام1 منطقه
59,800€
برای فروش

آزورا پارک 53 //

اتاق 1 سالن 1 حمام1 منطقه
اجاره روزانه

54 جیکجیلّی //

اتاق 4 سالن 1 حمام منطقه
58,000€
برای فروش

جیکجیلی 56 //

اتاق 0 سالن 1 حمام1 منطقه
اجاره

محمودلار 57 //

اتاق 2 سالن 1 حمام منطقه
اجاره ماهانه

محمودلار 58 //

اتاق 1 سالن 1 حمام1 منطقه
175,000€
برای فروش

کناکلی 59 //

اتاق 3 سالن 1 حمام2 منطقه
115,000€
برای فروش

کستل 60 //

اتاق 2 سالن 1 حمام منطقه
اجاره ماهانه

الانیا /ترمینال61 //

اتاق 2 سالن 1 حمام منطقه
75,000€
برای فروش

محمودلار 62 //

اتاق 1 سالن 1 حمام1 منطقه
210,000€
برای فروش

دیمچای 63 //

اتاق 2 سالن 1 حمام منطقه
70,000€
برای فروش

واحد مسکونی //

اتاق 2 سالن 1 حمام2 منطقه site
750000€
برای فروش

ویلای مبله بسیار لوکس با منظره زیبای مدیترانه //

اتاق 4 سالن 1 حمام4 منطقه villa
67.000€
برای فروش

//

اتاق 1 سالن 1 حمام1 منطقه 50

مشاور با مشاورین ما آشنا شوید و کمک بخواهید !

الهام طباطبایی

مدیر فروش

امید طباطبایی

مدیرعامل

عماد اسعدی

مسئول تبلیغات و صفحات اجتماعی